Rozwój transportu, spedycji i logistyki w Polsce

Free-Photos / Pixabay

Często spotykamy się w mediach z określeniem “branża TSL” czy pojęciami związanymi z transportem, spedycją czy logistyką. Warto zapoznać się bliżej z tymi terminami gdyż mówimy o rozwijającym się sektorze usług, który ma przed sobą bardzo dobre perspektywy a także zwiększa zatrudnienie, pomimo kryzysu. Wielu pracowników wiąże swoją karierę zawodową właśnie z sektorem TSL. Również przedsiębiorcy z tej branży chętnie inwestują w naszym kraju, notując coraz większe zainteresowanie oraz coraz lepsze wyniki gospodarcze.

Branża TSL w pigułce

Na branżę TSL składają się trzy różne dziedziny usług: są to transport, spedycja i logistyka.
Transport to przemieszczanie się z miejsca nadania (załadunku) do miejsca docelowego (rozładunku). Najczęściej kojarzony z komunikacją drogową, może odbywać się również koleją, środkami morskimi czy powietrznymi.
Spedycja Bydgoszcz to ogół czynności i działań związanych z planowaniem i organizacją transportu. Spedytor uwzględnia zawsze specyfikację danego zamówienia, wybiera taki środek transportu i trasę przejazdu, żeby zlecenie zostało zrealizowane na czas przy zachowaniu norm bezpieczeństwa i jakości a jednocześnie optymalizacji kosztów. Do zadań spedytora należy również przygotowywanie dokumentacji, ubezpieczenia, w razie potrzeby formalności celnych oraz kontrolowanie przebiegu danego zlecenia tak aby pomimo potencjalnych problemów i trudności zostało zrealizowane terminowo.
Logistyka skupia się na procesie planowania, realizowania i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów służących do produkcji, zaopatrzenia i towarów. Logistyka to również przepływ informacji w celu identyfikacji i zaspokojenia potrzeb klientów. Celem logistyki jest terminowe dostarczanie towaru konkretnemu klientowi przy zachowaniu korzystnej (możliwie najniższej ceny).

Perspektywy rozwoju w Polsce

Branża TSL rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie od wielu lat, ciągle zwiększając zatrudnienie. Powstaje coraz więcej firm zarówno transportowych (przewoźników) jak i przedsiębiorstw spedycyjnych umożliwiających kompleksową i profesjonalną realizację zleceń klientów. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że do klienta należy złożenie zlecenia i przygotowanie towaru do wysyłki a spedytor zajmie się całą resztą. Korzystne umowy zawierane pomiędzy firmami spedycyjnymi a przewoźnikami umożliwiają udzielanie stałym klientom rabatów, obniżanie stawek przewozowych, optymalizację kosztów jak również świadczenie usług dodatkowych.
Ponadto należy zauważyć, że atrakcyjne położenie Polski na geopolitycznej mapie Europy (środek, pomiędzy Wschodem a Zachodem), przebieg licznych szlaków komunikacyjnych a także nowoczesna i stale poszerzana infrastruktura sprawiają, że nasz kraj jest coraz częściej wybieranym przez międzynarodowych inwestorów. To wszystko wpływać będzie na dalszy, dynamiczny rozwój sektora usług z zakresu transportu, spedycji i logistyki w Polsce.